Thuiswerken: nudge jezelf uit je motivatie-dip!

Deze tijd lijkt ons op meerdere fronten uit te dagen; hoe hou je verbinding met je collega’s én hoe blijf je individueel gemotiveerd om positief aan het collectief bij te dragen? Wat kun je doen om je (intrinsieke) motivatie te verhogen? Denk als een game designer en nudge jezelf uit je dip!

Denk even mee alsof je een gamedesigner bent en kijk naar je eigen situatie. Door de 8 core drives van Gamedesigner YuKai Chou erbij te pakken krijg je een aardig idee hoe je jezelf in beweging kunt krijgen. Vooral de drijfveren die zijn gericht op positieve interactie: prestatie, betekenis, empowerment en sociale invloed – helpen je om je intrinsieke motivatie aan te boren.

Ga eens na voor jezelf:

  • Wat is jouw hogere doel in je werk, waar draag jij aan bij en wat geeft jou een gevoel van betekenis?
  • Wiens leven maak je uiteindelijk beter met de dienst of het product wat je levert? Weten waar je het werk voor doet, voor wie, en het jezelf en de anderen hier vaak aan herinneren stimuleert het gevoel dat je van betekenis bent.
  • Wat voor skills heb jij als professional (of privé) waar je trots op bent?
  • Hoe kun je deze in je werk op een creatieve manier inzetten? Jezelf de ruimte geven om dingen uit te vinden en te personaliseren is stimulerend voor de drijfveer empowerment.
  • Hoe verbind je je met collega’s vanuit huis? Op wat voor manier kun je de aanwezigheid van de anderen zien of ervaren? Dit speelt mee om je een onderdeel van de groep te voelen. Hoe kun je ook online toevallige gesprekken opzoeken? Rituelen en sociale interacties stimuleren de drijfveer sociale invloed. Het toevoegen van een verrassingselement kan ook goed werken om dingen leuk te maken, voeg bijvoorbeeld een competitie-element toe of geef collega’s een opdracht.

Het gaat erom dat je zelf het heft in handen neemt en actief de spelregels van thuiswerken opnieuw uitvindt en blijft evalueren en vernieuwen. Want zeg nu zelf, stilzitten, typen, videobellen, dat is een weinig uitgebreid repertoire aan mogelijkheden. Luister naar de signalen in jezelf en maak tijd om erop te reageren. Zo train je jezelf om een playful mindset aan te nemen. En kun je het weer leuk maken voor jezelf en elkaar!

3x Je eigen gedrag beïnvloeden (met gedragskennis)

Er zijn in de gedragswetenschap (kort door de bocht gezegd) drie soorten weerstand waar je last van kunt hebben: inertia, reactance en scepticisme. Hoe herken je dit bij jezelf en bij collega’s – en wat kun je eraan doen?

  • Niet weten waar je moet beginnen en dan maar niks doen. Inertia. Je bent overweldigd door wat er op je bord ligt en raakt daardoor inactief. Het helpt om je werk in kleinere stappen te verdelen, of om tijd in je agenda te blokken voor bepaald type bezigheden.
  • Kritiek hebben op hoe de dingen geregeld worden en overal vraagtekens bij plaatsen. Scepticisme. Wat je hieraan kunt doen is gebruik maken van transparantie. We stemmen eerder met iemand in als we diegene vertrouwen en op de hoogte zijn van de beweegredenen. Geef bijvoorbeeld meer inzicht in het proces, je plannen of beweegredenen. Als dat niet genoeg is, spreek dan vooraf met elkaar regels af waarin constructieve feedback geven een voorwaarde is voor de vergadering. Behoudt wel enige ruimte om vraagtekens te zetten, maar laat dit niet je hele bijeenkomst overnemen.
  • Niet mee willen doen aan alle georganiseerde overleggen of borrels omdat het van de baas moet. Reactance. Dit heeft te maken met het gevoel van keuzevrijheid. We houden er niet van als we iets “moeten” en waarderen het om de keuze te hebben. Bekijk in hoeverre je vrijheid kunt geven, biedt maximaal 3 keuzes in bijvoorbeeld timing of gedrag.

Natuurlijk kan er meer meespelen. Raak je door deze situatie iets kwijt? Dan heb je te maken met een gevoel van verlies, en komt ontkenning of frustratie misschien om de hoek kijken. Het helpt om hierbij stil te staan en om het er met elkaar over te hebben.

Ook kan het zijn dat de motivatie om aan het werk te gaan veel lager is dan normaal. Dat is logisch als je bedenkt dat je werkomgeving een bron van externe motivatie is en het hebben van sociaal contact een belangrijke drijfveer voor mensen. Wat je op je thuiswerkplek kunt doen om jezelf meer een gevoel van werkcontext te geven bijvoorbeeld foto’s ophangen van collega’s, of – als dat je een stap te ver gaat – het delen van foto’s van je eigen werkomgeving. Of simpelweg delen met anderen wat je die dag hebt gedaan, gezien, of hoe je die hebt ervaren.

Je kunt ook vaker een stakeholder analyse maken, zodat je in contact blijft met ‘het veld’ waarbinnen je je begeeft. En regelmatig de stakeholders bellen om je beeld bij te werken. Je kunt ook met tools zoals Miro een bord inrichten waarop je wekelijks met elkaar een overzicht creëert van hoe iedereen erbij zit en waar iedereen mee bezig is. Kern is het opnieuw uitvinden van de plek waar je bent of online samenkomt.

Veel sterkte deze dagen – en vergeet niet om te blijven spelen!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *