Serious games

Een serious game is een middel tot een doel, geen doel op zich. Je kan een game inzetten om op een leuke manier bedrijfsdoelen te bereiken, op gebied van verandering, communicatie, engagement en leren.

Project-management

Een game kan je aan de hand meenemen in een (nieuwe) werkmethode of proces. Op deze manier is het een tool om: rollen binnen een project te verdelen, de voortgang te bewaken, tijdig stakeholders te betrekken en de kwaliteit van het project te bewaken.

voorbeeld:

Strategie
sessie

Als vervanging van de klassieke brainstorms en strategiebepaling methoden kun je binnen een strategiesessie een game inzetten. Voordeel hiervan is de hoge mate van interactie en plezier waarmee je een project begint en de mate waarin je meteen concreet kunt worden over een case.

voorbeeld:

Gedrag en skills aanleren

Met een game (of spelvormen) kun je op een toegankelijke manier bewustwording creëren over de huidige organisatieprocessen of het gedrag van medewerkers. Resultaat is o.a. verbeterpunten opgehaald, een gevoel van urgentie gecreëerd, in elkaars schoenen kunnen stappen.

voorbeeld:

Alle trainingen, games en strategiesessies worden op maat ontwikkeld.
De prijs voor jouw toepassing is daarom op aanvraag.


Wat wil jij spelend bereiken?