Zorgprofessionals stimuleren om een tolk in te zetten aan de hand van serious games en
een e-learning

Johannes Wier Stichting

Samenwerking

Case:

Tolken inzetten in de zorg klinkt zo vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. In 2012 is de overheid gestopt met het financieren van tolken in de zorg. De gevolgen waren groot! Het inschakelen van een tolk gebeurde minder en minder. Familieleden die de Nederlandse taal enigszins machtig zijn kunnen wel vertalen toch? Met de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’ en ‘Dit is een kind, geen tolk’, wil de Johannes Wier Stichting aandacht vragen voor het belang van goede zorg en de rol die tolken hierin hebben.

Dat zorgverleners zich weer bewust zijn van de rol van een tolk is stap één. Dat het zorgverleners daarin makkelijker wordt gemaakt om een tolk in te schakelen is stap twee. Beiden zijn een randvoorwaarde om tolken een hernieuwde plek te geven en de kwaliteit van de zorg te vergroten. 

Bedrijf
Johannes Wier Stichting

Tijdlijn
Va. maart 2021

Functie
Learning design en strategie

Datum voltooid

Éen telefoonnummer

Op dit moment lobbyt Simone Goosen van de Johannes Wier stichting voor het invoeren van één landelijk telefoonnummer. Daarmee wordt de drempel om met een tolk te werken verlaagd. Het is alleen nog niet gezegd dat zorgprofessionals er altijd voor zullen kiezen om een tolk in te schakelen. Uit de gesprekken met diverse professionals is gebleken dat er ook een verandering van mindset en een aantal essentiële vaardigheden noodzakelijk zijn.

Serious games

Al onze games zijn gemaakt door professionals op het gebied van cultuur en gedrag. De spellen zijn ontworpen om met een groep te spelen, zodat deelnemers sociaal leren. De games zijn gebaseerd op sociale psychologie en verschillende trainingsmethoden. Deze kennis zit verwerkt in de inhoud en/of de gameplay van de spellen. We hebben drie spellen ontwikkeld die aansluiten op het werken met een tolk in de zorg.

Feit of fictie

Deelnemers leren hun eigen interpretaties te bevragen en onderscheiden van de feitelijke waarneming. Hiermee leer je aannames te valideren die voortkomen uit de eigen interpretatie van de situatie.

Culturele bril

Deelnemers leren hoe zij cultuursensitief omgaan met patiënten en hierop in kunnen spelen tijdens de gesprekken/diagnose. Hiermee leren ze zichzelf verplaatsen in de schoenen van de ander en culturele nuances mee te nemen in de vragen die je stelt.

Gespreksleiding

Deelnemers leren regie te nemen in een gesprek met een tolk en een patiënt. Ze leren hoe ze als zorgverlener het gesprek zo kunnen sturen dat ze de juiste informatie ophalen

Vaardigheden trainen

Het trainen van deze vaardigheden maakt werken met tolken makkelijker en stimuleert zorgverleners om tolken eerder in te zetten. In de vorm van een e-learning gecombineerd met serious game sessies willen we zorgverleners ondersteunen om deze vaardigheden te leren en oefenen. Leren gaat sneller en wordt leuker als mensen sociaal leren en de leerstof wordt beter onthouden door het leren aan de hand van een spel.