ONDERZOEKEN

Het moeilijkste deel is vaak het menselijke deel. Iedereen wilt wat anders, heeft eigen drijfveren, kijkt in de eigen portemonnee en wordt beïnvloed door diens omgeving.

Mensen zeggen ergens “ja” tegen, maar doen vervolgens “nee”.

Hoe komt dat? Je fysieke, sociale en maatschappelijke omgeving is van invloed. Net als wat er in jouw hoofd en in het hoofd van ieder mens gebeurt. Menselijke denkfouten, zoals je eigen kunnen hoger of lager inschatten dan wat reëel is, worden biassen genoemd. Hier houden we rekening mee in het doen van onderzoek. 

Wij onderzoeken wat er achter gedrag zit, wat er in de mens speelt en hoe cultuur en de fysieke omgeving daarop van invloed is.

We onderzoeken:

Je gebruiker

Weten wat iemand drijft, raakt en overtuigt schept mogelijkheden voor innovatie. Wij vinden aanknopingspunten in het leven van je gebruiker. Dit kunnen klanten, burgers, interne stakeholders of andere businesses zijn. Waarom doet iemand wat ‘ie doet? Wij komen erachter! En helpen jou op weg om je product of dienst slim te innoveren.

Tools:
Gedragsonderzoek en ‘0-meting’
Persona’s
Service blueprint
Klantreis
Context mapping
Ontwerpend onderzoek

Je organisatiecultuur

Hoe je met elkaar omgaat, welke grapjes je maakt, wie er lof krijgt en waarvoor, wie erbij hoort en wie niet, het zijn allemaal onderdelen van de organisatiecultuur.

Je bent vaak gericht op het doen van je werk, maar indirect heeft alles met cultuur te maken. Pas als je de dingen anders wilt organiseren of als er dingen fout gaan in de organisatie wordt je je bewust van de invloed die cultuur heeft. Op mensen, bedrijfsresultaten en innovatiekracht.

Wij ontcijferen de invloed die jouw organisatiecultuur heeft op je organisatievraag en doen een voorzet (in de vorm van een concreet advies) om vanuit cultuur gedacht tot duurzame oplossingen te komen voor verbetering.

Zit jij met de vraag:
Hoe betrek ik medewerkers in de visie van het bedrijf?
Hoe zet ik sales-voelsprieten aan bij iedereen?
Hoe zet ik de unieke talenten van mensen in?
Hoe verbeter ik de huidige werkprocessen?
Hoe stimuleer ik samenwerking tussen afdelingen?

Tools:
De Cultuur scan
Playful Change Roadmap
Serious games
Theateropstellingen workshop
Online whiteboard
Sociologie Safari

Je rol in de samenleving

Je organisatie staat onder groeiende maatschappelijke druk. Je wordt geacht om maatschappelijke waarde toe te voegen, goed voor je mensen te zorgen, inclusief te zijn en constant te innoveren. En dat terwijl je de inkomsten van het bedrijf op peil moet houden. Dat vraagt om anders zakendoen, een flexibele mindset en een visionaire blik op de toekomst.

Wij helpen je organisatie toekomstbestendig te worden door een helder verhaal op te stellen over de rol, kracht en identiteit van jouw organisatie. De rol die je als leiderschap (management) hebt maakt ook een onderdeel uit van dit gesprek.

Woorden geven aan jouw rol in transities?
We helpen directie, managers en zelfsturende teams.

Tools:
Transitie mapping
‘SDG impact game’
Spiritueel spiegelgesprek
Future Scenarios
Corporate visie op film

We ontdekken waarom iemand doet wat ‘ie doet. Dit koppelen we naar je terug in de vorm van een essay, een advies, een klantreis, video of ontwerp voor gedragsbeïnvloeding zoals een nudge.