Portfolio Artez

ArtEz
Social Inclusion workshop

In opdracht van Artez Studium Generale. Op aanvraag van een internationale student aan Artez School voor de Kunsten.

Aanleiding

Een op de school betrokken (internationale) student van Artez zocht contact met me op. Zij had in haar vriendenkring van mede-internationale studenten een aantal verhalen gehoord die haar verontrustte. Er hadden zich een aantal vervelende situaties voorgedaan op de school, waarbij de studenten werden buitengesloten en bespot. De schoolleiding had niet opgetreden en de studenten voelden zich niet gehoord. Ze liepen vast in hun pogingen om het onderwerp van sociale inclusie aan te kaarten binnen de school.

Augusto Boal, oprichter
Theatre of the Oppressed

Doel

De workshop zou de studenten meer perspectief en handvaten moeten gaan geven om het gesprek aan te blijven gaan, maar op een manier die effectief is. Samen met trainer en Forum Theatermaker Maike Koolhaas ontwierpen we een programma waarbij zowel Theatre of the Oppressed als mijn ervaring in applied game design een plek vond. En de deelnemers concrete manieren aanreikte om zich te organiseren.

Ontregelen

Spelopdrachten uit de methode van Theatre of the Oppressed hebben een verbindende en ontregelende werking. We brengen deelnemers in beweging, fysiek en mentaal. Aan de hand van de opdrachten onderzoeken deelnemers zowel verschillen als overeenkomsten tussen elkaar. Steeds op een ruimtelijk manier.

Applied Game
Design

Aan de hand van spellen en het hacken van de regels ervan werden deelnemers bewust van het feit dat sociale structuren net zo goed een onderliggend design hebben. Sociale verhoudingen kunnen net zo goed veranderen, door de regels van het spel te veranderen. Het ‘denken in spelregels’ pasten we vervolgens toe op de vervelende situaties die zij binnen de school hadden ervaren.

Forum
Theater

Forum Theater is een van de takken van sport binnen Theatre of the Oppressed. Aan de hand van opstellingen en rollenspel hebben we onderzocht welke sleutelfiguren er binnen de school een rol spelen in de totstandkoming van de structuur van het systeem binnen de school (docenten, directie en staf). Deelnemers oefenden in het benaderen van elke rol op meerdere manieren, zodat zij de communicatie met bepaalde personen binnen de school kunnen verbeteren.


“This workshop was really a rehearsal for our daily life, where we often forget the fact that we have an agency over the rules/cultures as we are the one who gives a body to it. I liked it, also, because it was not about finding the right rule. Rather, it was about finding a rule (or I would say a membrane) where every voice could be heard and inhibited.”

Yujei Cho