Change & Strategie

Wil je organisatieverandering leuker én effectiever maken dan zijn creatieve en verbindende interventies een oplossing. Interactief, verrassend en vanuit compassie en inclusie ontworpen. Rekening houdend met gedragskennis, betekenisgeving en verlieskunde. Door middel van co-creatie, spel en gesprekstechnieken activeren we medewerkers. Iedereen mag gehoord worden. De meerderheid én de mening van de minderheid. 

Visuele
communicatie

We hebben het niet altijd over dezelfde dingen als je dezelfde woorden gebruikt. Zeker in het geval van kernwaarden en toekomstvisie van de organisatie. Het visualiseren van het gesprek, de waarden en/of de plannen maakt de gezamenlijke visie helder én makkelijk om in vroeg stadium te toetsen in de hele organisatie.

Door middel van een praatplaat of aan de hand van storytelling workshops wordt het verhaal van iedereen in de organisatie. Men kan per afdeling reageren op een eerste schets, waardoor het uiteindelijke verhaal een breder gedragen toekomstbeeld laat zien.

Strategiebepaling
(online sessie)

Er is veel bekend over gedrag, vanuit (organisatie)antropologie, psychologie en verlieskunde. Het inzetten van deze kennis helpt niet alleen om de communicatie te verbeteren maar ook om draagvlak te creëren voor de verandering en mensen er eigenaarschap in te laten ervaren.

Gedrag is een cruciale factor voor het slagen van de change en het behalen van de leer- en organisatiedoelen. In een (online) strategiesessie behandelen we verlieskunde, gedragskennis en de rol van communicatie en bedenk je creatieve interventies die bij jouw organisatie passen.

Theater
opstellingen

Een change programma hanteert vaak een metafoor, bijvoorbeeld een ‘stad van de toekomst’ of ‘het maken van een reis’. Deze metafoor werkt als context waarbinnen betekenis wordt gegeven aan de nieuwe eisen en verwachtingen. De change agents en verander-teams opereren binnen de taal van deze metafoor.

Theater is een effectieve en erg leuke manier voor om jezelf en elkaar een rol te geven in het geheel. Verhoudingen tot elkaar worden (her)ontdekt en co-dependencies tussen de teams worden duidelijk.

Kunst als gesprekstool

Op een andere manier het gesprek aangaan lukt je met een kunstzinnige interventie zéker. Een social designer, theatermaker, muzikant of spoken-word artiest brengt reuring in je organisatie én geeft de betekenisgeving van medewerkers aan de change en de voortgang van het change proces verdieping.

Aan de basis van een artistieke interventie staan vaak interviews met medewerkers. Zo is de interventie herkenbaar en stimuleert het reflectie.

Mindset
Hacking

In een training Game-based learning stellen we spelontwerp centraal. Door met de groep een spel te ontwerpen, te tweaken en te hacken train je een groep in het aannemen van een playful mindset. Je leert op een andere manier kijken naar (ongeschreven) regels en hoe die in stand worden gehouden door sociale afspraken.

In een training maken we de vertaalslag naar situaties waarin conflict of stroefheid voorkomt. Op dezelfde game-manier gaan we die bekijken. Dit geeft ander perspectief op zaken. En concrete handvaten aan mensen om er iets aan te veranderen. Je leert de interactie met elkaar én het systeem anders in te steken.

Blended Placemaking

Het inspelen op de ruimte waarbinnen mensen zich begeven maakt binnen een change veel uit. Het heeft direct te maken met de cultuur en kan de normale gang van zaken even opschudden. De werkomgeving waarbinnen je medewerkers zich verhouden tot elkaar heeft betekenis.

Hybride werken geeft een nieuwe uitdaging aan het scheppen van een gezamenlijke context. Hier ontwikkelen wij oplossingen voor in de vorm van blended placemaking pakketten onder de naam The Teamwork Games. Hierin zit o.a: online co-creatie sessies over de nieuwe gang van zaken, een roadmap (poster) voor thuis en een vormgegeven online ontmoetingsplek.

Projectmanage-ment games

Nudges en
Boosts

Deep Democracy
(online) tools

> Veranderinterventies, strategiesessies, communicatiemiddelen en trainingen
ontwikkelen we vaak op maat. Klik op de link voor ons vaste aanbod aan
online serious games (ook hybride) en trainingsaanbod.

Wat voor gedrag en cultuur wil jij?