VERANDEREN

Er is vaak een aanleiding om te veranderen die van het management komt. Maar dat is op zich nog geen overtuigend argument om de verandering te supporten.

Je zult nieuwsgierigheid, acceptatie en ruimte voor innovatie moeten gaan creëren. Alleen zo raak je niet verstrikt in processen die verandering in de weg staan.

Resultaat zien van je inspanningen is belangrijk, maar plezier en de menselijke maat staan voorop! De manier waarop je een verandering faciliteert en vormgeeft bepaalt of mensen erin geloven en met je mee willen doen.

Het vormgeven aan verandering is een kunst. Wij weten door onze expertise hoe je mensen eigenaar maakt van het proces en kunt motiveren om meer uit zichzelf en elkaar te halen. Samen met jou pakken we aan wat nodig is om plezier én resultaat samen te brengen.

Wij inspireren, ontwerpen én ondersteunen jou in het op gang brengen van verandering. Spel is een krachtige tool die we inzetten om gedrag aan- en af te leren.

We stimuleren verandering in:

Je gebruiker

Je wilt jouw gebruiker aanzetten tot actie. Hen overtuigen om jouw product of dienst te kopen of motiveren om actie te ondernemen. Zodat ze van het gas afstappen, of hun levensstijl verbeteren door te stoppen met roken of vaker de fiets te pakken.

Waartoe wil jij iemand beïnvloeden en waarom? De reden verschilt per klant. Wij kunnen met kennis uit de gedragspsychologie de juiste snaar raken bij je gebruiker en hen motiveren om in actie te komen.

We kijken of er een match is, of jij, net als wij, ethisch ingesteld bent en het jouw intentie is om je gebruiker of doelgroep te helpen. Mensen empoweren, daar gaan we voor!

Tools:
Campagnes
Boost / Nudge
Participatie tools
Gespreksstarters

Je organisatie

Elke verandering begint bij zetten van een pas op de plaats. Reflecteer op wat je al weet over de huidige situatie en wat je nog niet weet. Het doen van onze Cultuur Scan helpt je om inzicht te krijgen in waar je staat en hoe mensen zich tot de huidige situatie in het bedrijf, de oorzaak en het oplossen van je probleem verhouden.

Wij geloven dat de manier waarop jij verandering vormgeeft essentieel is voor het succes van de verandering. Geef je mensen actief een rol dan lukt het je om hen eigenaar van het proces te maken. Dat betekend niet dat iedereen altijd maar mag meebeslissen over van alles. Maar wel dat het belang en de betekenis van de verandering vanuit de mensen komt. ‘Om wie het gaat’ wordt onderdeel van het bedenken van de oplossing. 

We onderscheiden 3 fases van veranderen: nieuwsgierigheid, acceptatie, ruimte. We kennen de verandertheorieën vanuit management studies. Maar geloven niet in het veranderen volgens kleuren en een ‘one size fits all’ proces. We blijven dichtbij de mensen: hart, handen, hoofd en verbeelding. ‘Leren’ is een belangrijk onderdeel van hoe wij verandering insteken maar dat is playfulness, communicatie, fysieke ervaringen delen en gedeelde betekenisgeving ook.

Tools:
Cultuur Scan (GAP analysis)
Playful Change Roadmap
‘Verander communicatie strategie game’
Trainingen
Serious games
Design Sprint (Pressure Cooker of Hackathon)

Maatschappelijke systemen

Verandering op gang brengen in de maatschappij doe je door strategische samenwerkingen aan te gaan en je krachten te bundelen. Hoe draag je bij aan het kantelen van grote uitdagingen?

Wij helpen je met het uitstippelen van een strategie, het aanhaken van partners en het enthousiasmeren en activeren van je stakeholders.

Tools:
Serious games
Participatie tools
Transitie mapping
Living Labs

We ontdekken waarom iemand doet wat ‘ie doet. Dit koppelen we naar je terug in de vorm van een essay, een advies, een klantreis, video of ontwerp voor gedragsbeïnvloeding zoals een nudge.