‘Van zorg in de bossen naar zorg in de eigen wijk’ een tentoonstelling over het beleid binnen de GGZ va. 1800

Ministerie van Volksgezondheid

Tentoonstelling en serious game

Case:

De Interne Bibliotheek van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport wilt op een aansprekende manier en interdisciplinair ambtenaren in gesprek brengen over maatschappelijke onderwerpen. Het organiseren van de tentoonstelling zorgt voor reflectie, gesprek en geeft context aan beleidsvraagstukken. We ontwikkelden ook een serious game waarmee het team eigenhandig een nieuw concept bedenkt en tentoonstelling opzet. Met deze game vernieuwen zij hun projectmanagement en passen zij de principes van Design Thinking toe.

Het spel is ontworpen om te spelen vanuit verschillende rollen die in het project nodig zijn. Het laat de spelers elkaar bevragen op het geleverde werk, laat de voortgang van het proces in één oogopslag zien en middels de handleiding begeleid het hen door elke fase van het project.

De tentoonstelling ‘Van zorg in de bossen naar zorg in de eigen wijk’ stond in juni 2019 op het Ministerie in Den Haag. De uitvoering was i.s.m. communicatiebureau Tappan.

Bedrijf
Interne Bibliotheek van het Ministerie van VWS

Tijdlijn
Januari 2019

Functie
Procesbegeleiding en
ontwerp serious game

Datum voltooid
Juni 2019

Tentoonstelling game

De werkvormen die in de handleiding staan komen uit Design Thinking en Concept Design. Het geeft handvaten om zelf brainstorms en concept creatie workshops te organiseren waarbij je steeds vanuit de eindgebruiker denkt, de eerste bezoeker. Het doorlopen van het spel leidt je van het inventariseren van je bronnen in de VWS collectie, naar het ontwikkelen van een creatief concept, tot het stakeholder- en projectmanagement en de uitvoering.