Team

Creatief en resultaat gericht, met een focus op het maken van impact. We maken ervaringen die verrassen, verbinden en activeren. Gedrag is veranderbaar als je goed luistert, observeert en begint bij wat een mens drijft.

Jennifer van Exel

Cultuur socioloog en oprichter van Studio ToiToi. Ik werk als verander-adviseur en game designer en begeleid organisaties bij het veranderen van hun organisatiecultuur. Ik adviseer, coach en train. Wat is er nodig in jouw organisatie om gewenst gedrag te realiseren?

Frouke Engel

Opgeleid als social designer / product designer. Houdt ervan om taboes te doorbreken met haar designs. Doet grafische vormgeving (ook web), ontwerpend onderzoek en bouwt interventies.

Renske Bongers

Gedragspsycholoog. Werkt als procesbegeleider en onderzoeker. Analyseert het gedrag van gebruikers (klanten) en helpt organisaties om ook vanuit ‘de gedragsbril’ te kijken naar hun innovatieproces.

Annejet Gosselink

Veranderkundige. Werkt als procesbegeleider en adviseur. Helpt organisaties om wendbaar te worden en doet dat vanuit het gedachtegoed van Deep Democracy. Vertaalt organisatie opgaven naar creatieve interventies.

Lily Higgins

Toekomst scenario ontwerper. Werkt als trainer en procesbegeleider. Zet de kracht van Play en Design Thinking in om organisaties innovatiever en daadkrachtiger te maken.

Sem Stemerding

Verander-communicatie adviseur. Werkt bottom-up om draagvlak te creëren voor verandering. Gebruikt de kracht van storytelling om prikkelende, pakkende communicatie te bezorgen. Transformeert doelgroepen van de communicatie tot eigenaren van het proces.

“Onze” Sustainable Development Goals