Team

Creatief en resultaat gericht, met een focus op het maken van impact. We maken ervaringen die verrassen, verbinden en activeren. Gedrag is veranderbaar als je goed luistert, observeert en begint bij wat een mens drijft.

Jennifer van Exel

Cultuursocioloog en oprichter van Studio ToiToi. Is veranderadviseur, projectleider en serious games designer. Begeleid organisaties bij het veranderen van hun organisatiecultuur op een hands-on, visionaire en coachende manier. Gesprekspartner op alle niveaus binnen de organisatie.

Frouke Engel

Social designer en product designer. Houdt ervan om maatschappelijke problemen op te lossen middels taboe-doorbrekend design. Doet ontwerpend onderzoek, grafische vormgeving voor online en offline communicatie en bouwt fysieke interventies.

Renske Bongers

Gedragspsycholoog. Werkt als procesbegeleider en onderzoeker. Analyseert het gedrag van gebruikers (klanten of burgers) en helpt organisaties om vanuit ‘de gedragsbril’ te kijken naar hun innovatieproces en diensten.

Annejet Gosselink

Veranderkundige. Werkt als procesbegeleider en adviseur. Helpt organisaties om wendbaar te worden en doet dat vanuit het gedachtegoed van o.a. Deep Democracy en diverse creatieve interventies.

Lily Higgins

Social en service designer. Specialiseert zich in het ontwerpen van leerinterventies en serious games. Zet de kracht van play en design thinking in om organisaties uit hun business-as-usual te brengen en toekomstgericht te maken.

In ons netwerk

Sem Stemerding

Verandercommunicatie adviseur. Werkt bottom-up om draagvlak te creëren voor verandering. Gebruikt de kracht van storytelling om prikkelende, pakkende communicatie te bezorgen. Transformeert doelgroepen van de communicatie tot eigenaren van het proces.

“Onze” Sustainable Development Goals