Team

Creatief en resultaat gericht, met een focus op het maken van impact. We maken ervaringen die verrassen, verbinden en activeren. Gedrag is veranderbaar als je goed luistert, observeert en begint bij wat een mens drijft.

Jennifer van Exel

Corporate socioloog, oprichter Studio ToiToi.
Is veranderadviseur, projectleider en serious games designer. Begeleid organisaties in het toekomstbestendig worden op een sociaal verantwoorde en playful manier. Expert op het gebied van cultuur. Gesprekspartner op alle niveaus binnen de organisatie.

Frouke Engel

Social designer, product designer en impact adviseur. Houdt ervan om maatschappelijke problemen op te lossen middels taboe-doorbrekend design. Doet ontwerpend onderzoek, grafische vormgeving voor online en offline communicatie, maakt fysieke interventies en ontwikkelt validatie tests voor o.a. ondernemers.

Veranderkundige. Werkt als procesbegeleider en adviseur. Helpt organisaties om wendbaar te worden en doet dat vanuit het gedachtegoed van o.a. Deep Democracy en diverse creatieve interventies.

Lily Higgins

Learning experience designer. Specialiseert zich in het ontwerpen van leerinterventies en serious games. Zet de kracht van play en design thinking in om organisaties uit hun business-as-usual te brengen en toekomstgericht te maken.

Renske Bongers

Gedragspsycholoog. Werkt als procesbegeleider en onderzoeker. Analyseert het gedrag van gebruikers (klanten of burgers) en helpt organisaties om vanuit ‘de gedragsbril’ te kijken naar hun innovatieproces en diensten.

Gerla van Breugel

Gerla is ervan overtuigd dat iedereen positieve impact kan maken en iets kan betekenen in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDGs). Als impact adviseur helpt ze onder meer sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentes bepalen welke positieve impact zij willen maken en vooral hóe ze dat kunnen doen aan de hand van de Theory of Change methodiek.

Arianne Simons

Organisatieadviseur gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Opgeleid als Deep Democracy facilitator (Level 3). Gelooft in de kracht van verbinding en heeft aandacht voor ‘dat wat er is, maar niet gezegd wordt’.

Rinke Huisman

Onderwijskundige, adviseur en ontwikkelaar van leerprogramma’s, online leeromgevingen, e-learning modules en fysieke leerinterventies waaronder serious games. Ziet leren als de drijvende kracht achter verandering binnen organisaties.

In ons netwerk

Sem Stemerding

Verandercommunicatie adviseur. Werkt bottom-up om draagvlak te creëren voor verandering. Gebruikt de kracht van storytelling om prikkelende, pakkende communicatie te bezorgen. Transformeert doelgroepen van de communicatie tot eigenaren van het proces.

“Onze” Sustainable Development Goals